Muốn đúng hay muốn khéo?

21:17 02/08/2017

Quản lý thành phố đâu cần phải khéo? Pháp luật là ranh giới thấp nhất phải theo. Nếu cái gì cũng khéo thì đâu còn là thượng tôn pháp luật? Nếu muốn hành xử theo ý mình thì chỉ có cách tìm một hoang đảo như Robinson Crusoe. Trở lại chuyện cậu bé xứ ta. Chưa có giấy phép thì đơn giản là yêu cầu cấp. Vậy thôi. Không có gì mà ầm ĩ cả.

Ý kiến bạn đọc