Na-Pô-Lê-Ông không còn đất sống

10:27 01/03/2019

Sau 200 năm ở trên thiên đàng, Na-Pô-Lê-Ông cảm thấy buồn chán với cuộc sống của cõi thần tiên, vì ngày nào cũng như ngày nào, quá đơn điệu, khác xa hoàn toàn những ngày ông chinh chiến dưới trần gian. Thế là Na-Pô-Lê-Ông xin Thượng đế cho mình xuống làm người trở lại, để vẫy vùng cho thỏa chí nam nhi.

Ý kiến bạn đọc