Năm 2018 qua lăng kính của các nhà tiên tri

07:00 15/02/2018

Năm 2017 đã kết thúc, thế giới bước qua năm 2018 với nhiều thách thức cả về kinh tế, chính trị, xã hội, cũng như những biến động về tự nhiên... Hãy cùng Chuyên đề CSTC xem các nhà tiên tri, nhà ngoại cảm nổi tiếng thế giới đã tiên đoán những sự việc này diễn ra như thế nào trong năm 2018.

Ý kiến bạn đọc