Thứ ba là ngày đầu tuần

Nam Quốc dị truyện 23

11:33 18/02/2014

Ý nghĩa cầu an lành phai nhạt, lòng tham hăm hở chen lên. Khắp cửa đền chùa lễ, tiền vàng vô kể...

Ý kiến bạn đọc