Thứ ba là ngày đầu tuần

Nam Quốc dị truyện 3

16:41 15/09/2013

Nước mắt tuôn mưa chặn toàn dân ném đá
Lộ mặt móc túi, mặt dầy xin bồi hoàn

Ý kiến bạn đọc