Thứ ba là ngày đầu tuần

Nam quốc dị truyện 25

08:28 28/02/2014

Nhớ thầy đồ xưa "yêu cho roi cho vọt", mỗi lần xử phạt thì trò đều phải dâng roi lên và nằm sấp cho thầy quất vào mông. Đòn đau không phải cho hả giận mà để khắc cốt ghi tâm tu thân dưỡng tính. Nhưng thời đại đã khác xưa, sao cứ phải giữ nguyên nếp cũ?

Ý kiến bạn đọc