Không có gì mà ầm ĩ cả

Ngăn chặn từ xa

16:31 09/05/2017

Hãy đừng để thảm họa xảy ra rồi thì mới điều tra và hỗ trợ nạn nhân. Ngăn chặn, giảm thiểu những sự cố kể trên mới là điều cần triển khai.

Ý kiến bạn đọc