Ngắn đến mấy thì vừa?

10:29 24/08/2020

Cơ thể con người là đẹp. Tự hào và phô bày vẻ đẹp đó là chính đáng. Trang phục hiểu như là một lựa chọn thuộc về cá nhân, luôn hướng đến sự tự do, tiện ích cho người mặc. Tuy nhiên, cá nhân luôn sống trong cộng đồng, trong các tương quan xã hội...

Ý kiến bạn đọc