Không có gì mà ầm ĩ cả

Ngáo đa cấp

07:59 25/02/2016

Cách đây cỡ hơn chục năm, khi có ai đó đột ngột tốt với mình thì người ta có câu cửa miệng nửa đùa nửa thật là: Sao bỗng dưng tốt thế? Sắp nhờ vả cái gì à? Gần đây, người ta đổi thành "Sao bỗng dưng nhiệt tình thế? Bán hàng đa cấp (BHĐC) à?”.

Ý kiến bạn đọc