Nghi lễ hiếm hoi dành cho một cảnh sát

09:54 03/05/2017

Một cảnh sát Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ được tôn vinh và dành cho những nghi lễ cao khi đưa đi an nghỉ vĩnh hằng.

Ý kiến bạn đọc