Ngồi học… trên ngọn cây

07:46 08/12/2020

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.

Ý kiến bạn đọc