Người có nhiều con mắt

10:36 29/01/2014

Dễ chừng năm nay chú Mạc đã ngoài bảy mươi mùa hạt dẻ. Lứa bạn sàn sàn như chú, người ta làm ông lâu rồi. Thậm chí có người lên cụ, ngấp nghé kỵ. Các vị cao niên ở quê, nhất là miền núi, họ mau già lắm. Ai chạm ngưỡng sáu mươi, dân làng đã tôn lên bậc lão nhiêu. Dưới thời phong kiến đế quốc sài lang, các vị lão nhiêu được miễn tất cả thuế má phu phen tạp dịch. Còn những ai từ bảy mươi trở lên, thì được gọi lão trượng. Lão trượng là những ông già thuộc hàng được xã hội tôn kính.

Ý kiến bạn đọc