Nhà quê và về quê

15:32 04/11/2015

Thì ra câu chuyện nhà quê, về quê tưởng nhỏ mà không nhỏ. Hay tại tôi cứ lẩn thẩn mà "chẻ sợi tóc làm tư" ra thế chứ nó cũng chả quan trọng gì. Thôi thì dù sao, đó cũng là chuyện bắt mình phải nghĩ, còn nó cần thế hay không, chưa biết.

Ý kiến bạn đọc