Nhà trường và phụ huynh hãy nghiêm túc!

21:30 03/04/2019

Khi vụ nữ sinh Hưng Yên bị các bạn đồng môn đánh hội đồng và làm nhục lan rộng thì ngay lập tức, mọi tội lỗi đều được cộng đồng quy kết cho nhà trường.

Ý kiến bạn đọc