Không có gì mà ầm ĩ cả

Nhân dân “trình còi”

08:40 07/04/2016

Có câu cửa miệng của các nhà quản lý là ý thức nhân dân còn chưa cao, trình độ hạn chế. Nhân dân nghe thế lấy làm giận lắm. Nhưng giận dỗi cũng chả làm gì. Làm gì nhau nào? Nhân dân cứ lẩm bẩm, thực phẩm bẩn, rau độc, thịt thối… Nhà đài cũng làm các chương trình vạch mặt bọn trồng trọt cấy hái, chế biến thực phẩm bẩn. Còn vị Bộ trưởng thì nói thẳng cho nó nhanh: "Đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn, nhưng nhân dân không biết nên có cảm giác tất cả không an toàn...". 

Ý kiến bạn đọc