Những câu chuyện huyền thoại về gia đình Hoàng gia Lào mang một nửa dòng máu Việt

07:00 20/02/2015

Ở Lào, dòng họ Souphanouvong là dòng họ hoàng gia nổi tiếng và cũng được yêu mến nhất. Đó cũng là dòng họ mà sự tồn tại qua nhiều thế kỷ đã để lại rất nhiều giai thoại mang màu sắc huyền thoại.

Ý kiến bạn đọc