Những chú ngựa kì diệu

14:37 04/02/2014

Có rất nhiều cách khiến con người tin rằng họ luôn được che chở và được hưởng những điều tốt đẹp nhất – những điều có thể là phép mầâu. Bạn nghi ngờ ư? Hãy đến với câu chuyện về cảm động về hai chú ngựa Chester và Jeune Mark – được cho là những sứ giả của Chúa - để thấy rằng vẫn có những điều kì diệu chẳng thể lý giải trong cuộc sống này.

Ý kiến bạn đọc