Những đột phá khoa học công nghệ được ứng dụng năm 2018

11:03 14/12/2017

Một loạt các đột phá khoa học sẽ đưa vào áp dụng trong năm 2018 sẽ đem lại những lợi ích vô cùng to lớn với đời sống nhân loại.

Ý kiến bạn đọc