Những giả định kỳ lạ và bất ngờ về Trái đất

17:19 23/01/2020

Có lẽ Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời, nơi có sự sống tồn tại. Hơn nữa, sự sống trên hành tinh chúng ta đã phát sinh gần như ngay lập tức sau khi Trái đất được hình thành 4,25 tỷ năm trước.

Ý kiến bạn đọc