Những hành động nhỏ ấm áp mọi trái tim của người cảnh sát

07:00 22/05/2015

Là những viên cảnh sát rất đỗi bình thường, hàng ngày phải xử lý biết bao nhiêu vụ án, song mỗi vị cảnh sát dưới đây lại có một trái tim nhân hậu, ấm áp, biết nhìn nhận sự việc, biết đánh giá con người theo nhiều chiều. Những việc làm của họ chỉ thầm lặng diễn ra, nhưng lại dấy lên trong chúng ta một niềm tin vững chắc về tình người.

Ý kiến bạn đọc