Những kiểu câu like vô đạo đức đe dọa tới tính mạng

14:57 29/08/2017

Trong thời gian qua, hiện tượng thích sống ảo, thích câu like của người dùng mạng xã hội đang có những hành động nguy hiểm, nằm ngoài tầm kiểm soát.

Ý kiến bạn đọc