Từ Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương:

Những nhà thơ nước ngoài có ngoại ngữ là tiếng Việt

15:32 28/02/2012

Điều đặc biệt là trong số các đại biểu Trung Quốc tại Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương, không chỉ có một người biết tiếng Việt. Nhà thơ, dịch giả Điền Tiểu Hoa của Trung Quốc cũng nói tiếng Việt khá tốt, chị đã nhiều lần đọc thơ bằng cả hai thứ tiếng. Tại liên hoan, Điền Tiểu Hoa cũng đã tiếp xúc với một số tác giả Việt Nam cả thơ và văn xuôi để thực hiện một số kế hoạch dịch thuật văn học Việt Nam ra tiếng Trung.

Ý kiến bạn đọc