Những nơi cấm dân... chết

07:00 23/12/2019

Do những điều kiện đặc biệt mà tại một số nơi trên thế giới, người dân khó mà có quyền được... chết.

Ý kiến bạn đọc