Không có gì mà ầm ĩ cả

Nịnh phải có trình độ

07:04 20/05/2020

Thời buổi bây giờ, chức tước vai vế, bằng cấp hoành tráng, đường vinh thân đang thênh thênh, bỗng nhiên cắm đầu xuống vực chỉ vì có ai đó bí mật nâng điểm cho 1 kỳ thi nào đó trong đời.

Ý kiến bạn đọc