Nỗ lực vượt khó của những người có 'H'

08:00 16/07/2015

Họ, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung nỗi đau mắc căn bệnh thế kỷ. Hơn thế, họ cùng chung nghị lực sống, biết xếp lại nỗi cùng cực để vươn lên trong cuộc sống. Mỗi khi có một thành viên khó khăn, hoang mang thì những người còn lại cất lên tiếng nói: "Hãy vịn vào vai tôi, bạn sẽ vững tâm hơn".

Ý kiến bạn đọc