Nó và tôi

10:59 12/04/2019

Tôi, nó sinh ra cùng ngày, cùng giờ và cùng làng, cha mẹ lại chơi thân với nhau, nên từ lúc bé chúng tôi đã chơi với nhau.

Ý kiến bạn đọc