Nỗi oan ức của thằng ăn trộm

07:19 12/10/2017

Tôi hành nghề trộm cắp hơn 10 năm, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ lại chôm được nhiều tiền như ngày hôm nay.

Ý kiến bạn đọc