Nước C và nước K

11:14 14/09/2018

Nước C và nước K là 2 quốc gia có chung đường biên giới. Thay vì cùng nhau hợp tác phát triển, hai nước này lại thường xuyên chiến tranh với nhau.

Ý kiến bạn đọc