Ông Xượng láng giềng

10:19 08/08/2020

Đúng là ông Xượng không phải hộ trong làng ra trại mà ở tận cánh đồng Hụi chuyển về. Lý do tại sao nhà ông lại ở ngoài đồng thì tôi không biết, chỉ nhớ từ lúc bé tí, đánh giậm, bắt cua, hoặc mót lúa trên cánh đồng này, khát, là tôi thường vào bể nước mưa nhà ông xin một gáo.

Ý kiến bạn đọc