Phát hiện hợp chất mở đường cho một thế hệ kháng sinh mới

21:01 08/07/2020

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện cơ chế hoạt động của phân tử tetracenomycin ảnh hưởng đến các ribosome tổng hợp protein ở vi khuẩn có thể trở thành cơ sở cho việc phát triển một thế hệ kháng sinh mới.

Ý kiến bạn đọc