Phát minh máy điện báo

16:43 20/06/2019

Ngày 20-6-1840, Samuel Morse đã nhận bằng phát minh máy điện báo, một phương tiện liên lạc quan trọng của con người.

Ý kiến bạn đọc