Phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em

15:44 20/12/2018

Ngày 20-11-1989, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em (CRC), quy định các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của trẻ em.

Ý kiến bạn đọc