Phế liệu hay hung thần?

14:15 10/01/2018

Mưu sinh có trăm vạn nghề, nhưng cái nghề phế liệu luôn tiềm ẩn những mối đe dọa khó mà lường được. Những kho phế liệu luôn nằm trong khu dân cư. Khi thảm họa xảy ra, rất nhiều người không liên quan đã phải gánh nạn một cách oan ức.

Ý kiến bạn đọc