Không có gì mà ầm ĩ cả

Phòng vệ từ xa

16:53 07/11/2018

Ngày xưa khi có trộm vào nhà, chủ nhà ho lên một tiếng, kẻ trộm chạy mất dép. Còn bây giờ thì khác. Ho là nguy đấy. Có câu “đầu trộm đuôi cướp”.

Ý kiến bạn đọc