Quan nhân thì nghèo

11:00 08/01/2015

Cuối cùng thì ông Chánh Lục phẩm về hưu, theo quan chế nhà Nguyễn là Tri phủ cũng đã trả lại căn biệt thự công cho tổ chức. Quan nhân đương nhiệm, vì tình nghĩa vội vàng hoạch định đất đai để yên an chỗ ở cho ông Chánh lục phẩm. Mà ông Chánh Lục phẩm đã có chỗ ở chưa(?). Chắc chắn, không thể không có.

Ý kiến bạn đọc