Quan tâm hơn nữa tới Người tự kỷ

10:01 15/11/2019

Những ngày qua dư luận bất bình về câu chuyện dạy trẻ tự kỷ ở Trung tâm Tâm Việt - nơi nhận và đào tạo trẻ tự kỷ nhưng giáo viên ở đây đã có những hành vi thiếu chuẩn mực như đánh đập, bạo hành trẻ tự kỷ. Câu chuyện này thêm một lần nữa xới lên những vấn đề còn tồn tại bấy lâu về người tự kỷ. Sự thật là trẻ tự kỷ chưa nhận được sự quan tâm, chăm sóc đúng mức của toàn xã hội.

Ý kiến bạn đọc