Quầy sách báo miễn phí giữa thủ đô

13:22 15/05/2018

Với mong muốn chia sẻ văn hóa đọc với mọi người, đặc biệt là chia sẻ những tờ báo được cấp phát, đầu năm 2017, bà Phạm Thị Huyền Dung đã nhờ con trai dựng một lán nhỏ tại sân Gò Ðống Ða, mang báo ra đó cùng với tấm biển làm bằng 3 miếng gỗ, đề dòng chữ: “Mời nhân dân đọc sách, báo miễn phí”. Quầy sách báo miễn phí của bà Dung ra đời đơn giản như thế.

Ý kiến bạn đọc