Quê ở đâu?

17:50 01/11/2016

"Quê ở đâu?", Câu hỏi này quen, nhưng thường lúng túng khi trả lời. Trả lời miệng lại phải vòng vo giải thích, khai lý lịch thường khai đại.

Ý kiến bạn đọc