Rao điêu

12:14 12/04/2016

Hàng hóa muốn bán chạy, phải quảng cáo. Người bán rong đã nghĩ ra đủ thứ vui tai để người nghe phấn khích mà mua. Cả người bán và người mua đều biết thừa giá trị của mặt hàng quen thuộc, phần quảng cáo chỉ có ý nghĩa cường điệu khuếch khoác vui vẻ. Không ai bảo rao điêu bao giờ.

Ý kiến bạn đọc