Rừng soi mặt

11:12 12/12/2012

Khu rừng trên mặt đất um tùm rậm rạp nhưng làm sao đa diện bằng khu rừng được soi gương mấy chiều.

Ý kiến bạn đọc