Sahel - miền đất của “những người khốn khổ”

10:38 21/08/2020

“Sahel” theo tiếng Arab có nghĩa là “ranh giới của sa mạc Sahara”. Đây cũng là tên gọi của một vùng đất nằm giữa Bắc Phi và sa mạc Sahara ở phía Nam. Sau nhiều thế kỷ nằm dưới sự kiểm soát của các thế lực đế quốc, người dân Sahel đã giành được độc lập và thành lập 9 quốc gia thành viên, bao gồm: Senegal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad, Sudan, và Eritrea. Cả 9 quốc gia này hiện đang phải trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo đáng sợ nhất trong lịch sử châu Phi.

Ý kiến bạn đọc