Sáng kiến của Hiu Hiu số 107

16:46 11/05/2015

Khi chúng ta già đi là lúc thấy khoái trá vì nhớ ra được việc gì đó đã trót quên hơn là thực hiện được điều ấy.

Ý kiến bạn đọc