Sáng kiến của Hiu Hiu số 44

10:51 13/02/2014

Khi vui vẻ tất cả sẽ cười cùng bạn, nếu khóc thường thì bạn sẽ khóc một mình.

Ý kiến bạn đọc