Sáng kiến của Hiu Hiu số 90

08:00 07/01/2015

Rằng thước đo của tình cảm không phải là độ dài năm tháng sống bên nhau mà là sống vì nhau như thế nào.

Ý kiến bạn đọc