Sáng kiến của Hiu Hiu số 92

11:00 20/01/2015

Trực giác của những người vợ đôi khi nhạy bén tới mức khi anh chồng còn thậm chí chưa kịp nghĩ tới việc đó.

Ý kiến bạn đọc