"Soi gương" 2019

17:46 03/01/2020

Chỉ một cái chớp mắt, năm cũ đi qua. Cũng nên ngồi ngẫm lại đôi chút trước khi đứng lên bước tiếp.

Ý kiến bạn đọc