Sông Cái, sông Đào của ta ơi

19:00 04/02/2016

Làng tôi là một trong những làng cổ của Đại Việt. Chỉ riêng cái tên Chèm rất nôm đã ghi nhận sự tồn tại hàng nghìn năm của căn làng nhỏ bé, xinh xinh này. Trước ngực làng có con sông Cái mùa nước cạn hay mùa nước lên khi nhạt khi thẫm vẫn giữ nguyên một màu phù sa thao thao màu của dáng chiều ngày đẹp trời đỏ rực phía đầu nguồn. Phải chăng vì thế nên tên chữ của sông còn được gọi là Hồng Hà.

Ý kiến bạn đọc