Sông Hậu, mùa cá linh về

08:00 18/10/2015

Làm báo, viết văn sướng nhất là định viết một cái gì thì bắt được những chi tiết “độc” cho chủ đề đó. Chuyến công tác vào công trường xây dựng cầu Vàm Cống kì này, thật tình cờ tôi liên tiếp gặp được những chi tiết thuộc hàng độc.

Ý kiến bạn đọc