Sống đơn giản cho đời thanh thản

09:33 22/07/2020

Sống tốt là sống đơn giản. Trong số các tư tưởng triết học nói về việc chúng ta cần phải sống như thế nào, tư tưởng này là trường cửu nhất; từ Socrates đến Thoreau, từ Phật đến Wendell Berry, các nhà tư tưởng đã truyền giảng nó hơn hai nghìn năm. Và nó vẫn có đông người theo. 

Ý kiến bạn đọc