Sống sót trên Sao Hỏa nhờ cấy gen Tardigrade?

10:26 01/12/2019

Trong tương lai con người có thể đi lại, sống sót trên sao Hỏa nhờ việc cấy DNA từ Tardigrades vào cơ thể, theo nghiên cứu của nhà khoa học Chris Mason, người lãnh đạo một trong 10 nhóm các nhà nghiên cứu NASA.

Ý kiến bạn đọc